15-04-2017 அன்று சித்திரை 2, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்சித்திரை 2,சனி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசதுர்த்தி
சந்திராஷ்டமம்அசுபதி, பரணி
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 17
விரத‌, விசேஷங்கள்

June 2017

சித்திரை 2, சனி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தி. சந்திராஷ்டமம் : அசுபதி, பரணி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :