14-04-2017 அன்று சித்திரை 1, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்சித்திரை 1,வெள்ளி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிதிரிதியை
சந்திராஷ்டமம்அசுபதி
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 16
விரத‌, விசேஷங்கள்தமிழ் வருடப்பிறப்பு, புனித‌ வெள்ளி
விடுமுறைஅரசு விடுமுறை (Government Holidays)

June 2017

சித்திரை 1, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திரிதியை. சந்திராஷ்டமம் : அசுபதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : அரசு விடுமுறை (Government Holidays). விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : தமிழ் வருடப்பிறப்பு, புனித‌ வெள்ளி