13-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 31, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 31,வியாழன் . துர்முகி வருடம்
திதிதிரிதியை
சந்திராஷ்டமம்ரேவதி
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 15
விரத‌, விசேஷங்கள்பெரிய‌ நகசு

June 2017

ப‌ங்குனி 31, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திரிதியை. சந்திராஷ்டமம் : ரேவதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : பெரிய‌ நகசு