12-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 30, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 30,புதன் . துர்முகி வருடம்
திதிதுவிதியை
சந்திராஷ்டமம்உத்திரட்டாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 14
விரத‌, விசேஷங்கள்

June 2017

ப‌ங்குனி 30, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவிதியை. சந்திராஷ்டமம் : உத்திரட்டாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :