11-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 29, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 29,செவ்வாய் . துர்முகி வருடம்
திதிபிரதமை
சந்திராஷ்டமம்பூரட்டாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 13
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு

June 2017

ப‌ங்குனி 29, செவ்வாய், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : பிரதமை. சந்திராஷ்டமம் : பூரட்டாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு