10-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 28, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 28,திங்கள் . துர்முகி வருடம்
திதிபவுர்ண‌மி (Pournami Days)
சந்திராஷ்டமம்சதயம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 12
விரத‌, விசேஷங்கள்சுபமுகூர்த்தம், பௌர்ணமி

June 2017

ப‌ங்குனி 28, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : பவுர்ண‌மி (Pournami Days). சந்திராஷ்டமம் : சதயம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சுபமுகூர்த்தம், பௌர்ணமி