07-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 25, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 25,வெள்ளி . துர்முகி வருடம்
திதிதுவாதசி
சந்திராஷ்டமம்உத்திராடம், பூராடம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 9
விரத‌, விசேஷங்கள்உலக‌ சுகாதார‌ தினம், சர்வ‌ ஏகாதசி

June 2017

ப‌ங்குனி 25, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவாதசி. சந்திராஷ்டமம் : உத்திராடம், பூராடம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : உலக‌ சுகாதார‌ தினம், சர்வ‌ ஏகாதசி