06-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 24, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 24,வியாழன் . துர்முகி வருடம்
திதிஏகாதசி
சந்திராஷ்டமம்பூராடம், மூலம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 8
விரத‌, விசேஷங்கள்

June 2017

ப‌ங்குனி 24, வியாழன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : ஏகாதசி. சந்திராஷ்டமம் : பூராடம், மூலம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :