05-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 23, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 23,புதன் . துர்முகி வருடம்
திதிதசமி
சந்திராஷ்டமம்கேட்டை, மூலம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 7
விரத‌, விசேஷங்கள்ஸ்ரீ ராம‌ நவமி

June 2017

ப‌ங்குனி 23, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : தசமி. சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை, மூலம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : ஸ்ரீ ராம‌ நவமி