04-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 22, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 22,செவ்வாய் . துர்முகி வருடம்
திதிதிதித்துவயம்
சந்திராஷ்டமம்கேட்டை
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 6
விரத‌, விசேஷங்கள்

June 2017

ப‌ங்குனி 22, செவ்வாய், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திதித்துவயம். சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :