02-04-2017 அன்று ப‌ங்குனி 20, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 20,ஞாயிறு . துர்முகி வருடம்
திதிசஷ்டி
சந்திராஷ்டமம்விசாகம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 4
விரத‌, விசேஷங்கள்சுபமுகூர்த்தம், ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
விடுமுறைஞாயிறு விடுமுறை

June 2017

ப‌ங்குனி 20, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சஷ்டி. சந்திராஷ்டமம் : விசாகம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : ஞாயிறு விடுமுறை. விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சுபமுகூர்த்தம், ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham