இன்று ஆவணி 5, ஹேவிளம்பி வருடம்.

முஸ்லிம் பண்டிகைகள் 2016

ஜூன் June

7

ரம்ஜான் முதல் தேதி : ஜனவரி 7, செவ்வாய்

ஜூலை July

6

ரம்ஜான் பண்டிகை : ஜூலை 6, புதன்

செப்டம்பர் September

13

பக்ரீத் பண்டிகை : செப்டம்பர் 13, செவ்வாய்

அக்டோபர் October

312

ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு : அக்டோபர் 3, திங்கட்கிழமை.
மொஹரம் பண்டிகை : அக்டோபர் 12, புதன்கிழமை.

டிசம்பர் December

13

மிலாடி நபி : டிசம்பர் 13, செவ்வாய்

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
31
1
2
3
4
5
 
 

01

ஆடி 16
 

02

ஆடி 17
 

03

ஆடி 18
 

04

ஆடி 19
 

05

ஆடி 20
 
6
7
8
9
10
11
12

06

ஆடி 21
 

07

ஆடி 22
 

08

ஆடி 23
 

09

ஆடி 24
 

10

ஆடி 25
 

11

ஆடி 26
 

12

ஆடி 27
 
13
14
15
16
17
18
19

13

ஆடி 28
 

14

ஆடி 29
 

15

ஆடி 30
 

16

ஆடி 31
 

17

ஆவணி 1
 

18

ஆவணி 2
 

19

ஆவணி 3
 
20
21
22
23
24
25
26

20

ஆவணி 4
 

21

ஆவணி 5
 

22

ஆவணி 6
 

23

ஆவணி 7
 

24

ஆவணி 8
 

25

ஆவணி 9
 

26

ஆவணி 10
 
27
28
29
30
31
1
2

27

ஆவணி 11
 

28

ஆவணி 12
 

29

ஆவணி 13
 

30

ஆவணி 14
 

31

ஆவணி 15