01-05-2017 அன்று சித்திரை 18, ஹேவிளம்பி வருடம்.

சித்திரை 18, திங்கள், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சஷ்டி. சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம், கேட்டை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : அரசு விடுமுறை (Government Holidays). விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham, தொழிலாளர் தினம்