11-03-2017 அன்று மாசி 27, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 27,சனி . துர்முகி வருடம்
திதிசதுர்த்தசி
சந்திராஷ்டமம்உத்திராடம், திருவோணம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 11
விரத‌, விசேஷங்கள்மாசி மகம்

மாசி 27, சனி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தசி. சந்திராஷ்டமம் : உத்திராடம், திருவோணம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : மாசி மகம்