03-03-2017 அன்று மாசி 19, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 19,வெள்ளி . துர்முகி வருடம்
திதிசஷ்டி
சந்திராஷ்டமம்சித்திரை, ஹ‌ஸ்தம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 3
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு, ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

மாசி 19, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சஷ்டி. சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை, ஹ‌ஸ்தம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு, ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham