29-07-2017 அன்று ஆடி 13, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆடி 13,சனி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசப்தமி
சந்திராஷ்டமம்பூரட்டாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ஜில்ஹாயிதா 5
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு, ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ஆடி 13, சனி, ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சப்தமி. சந்திராஷ்டமம் : பூரட்டாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு, ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham