28-07-2017 அன்று ஆடி 12, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆடி 12,வெள்ளி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசஷ்டி
சந்திராஷ்டமம்சதயம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜில்ஹாயிதா 4
விரத‌, விசேஷங்கள்கெருட‌ பஞ்சமி

ஆடி 12, வெள்ளி, ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சஷ்டி. சந்திராஷ்டமம் : சதயம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :