26-07-2017 அன்று ஆடி 10, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆடி 10,புதன் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசதுர்த்தி
சந்திராஷ்டமம்திருவோணம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜில்ஹாயிதா 2
விரத‌, விசேஷங்கள்ஆடிப்பூரம், கரிநாள், பெரிய‌ நகசு

ஆடி 10, புதன், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தி. சந்திராஷ்டமம் : திருவோணம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : ஆடிப்பூரம், கரிநாள், பெரிய‌ நகசு