24-07-2017 அன்று ஆடி 8, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆடி 8,திங்கள் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிபிரதமை
சந்திராஷ்டமம்பூராடம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஷவ்வால் 29
விரத‌, விசேஷங்கள்சந்திர‌ தரிசனம்

ஆடி 8, வியாழன், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : பிரதமை. சந்திராஷ்டமம் : பூராடம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சந்திர‌ தரிசனம்