22-07-2017 அன்று ஆடி 6, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆடி 6,சனி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசதுர்த்தசி (தேய்பிறை)
சந்திராஷ்டமம்கேட்டை, மூலம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஷவ்வால் 27
விரத‌, விசேஷங்கள்போதாயன‌ அமாவாஸ்யை

ஆடி 6, வியாழன், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தசி. சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை, மூலம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : போதாயன‌ அமாவாஸ்யை