20-07-2017 அன்று ஆடி 4, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆடி 4,வியாழன் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிதுவாதசி (தேய்பிறை)
சந்திராஷ்டமம்அனுஷம், விசாகம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஷவ்வால் 25
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு

ஆடி 4, வியாழன், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : துவாதசி. சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம், விசாகம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு