18-07-2017 அன்று ஆடி 2, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆடி 2,செவ்வாய் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிதசமி (தேய்பிறை)
சந்திராஷ்டமம்சித்திரை, சுவாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ஷவ்வால் 23
விரத‌, விசேஷங்கள்கரிநாள்

ஆடி 2, செவ்வாய், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : தசமி. சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை, சுவாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கரிநாள்