11-01-2017 அன்று மார்கழி 27, துர்முகி வருடம்.

நாள்மார்கழி 27,புதன் . துர்முகி வருடம்
திதிசதுர்த்தசி
சந்திராஷ்டமம்அனுஷம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 12
விரத‌, விசேஷங்கள்
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

மார்கழி 27, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தசி. சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :