27-02-2017 அன்று மாசி 15, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 15,திங்கள் . துர்முகி வருடம்
திதிபிரதமை
சந்திராஷ்டமம்மகம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 29
விரத‌, விசேஷங்கள்கரிநாள்

மாசி 15, திங்கள், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : பிரதமை. சந்திராஷ்டமம் : மகம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கரிநாள்