03-02-2017 அன்று தை 21, துர்முகி வருடம்.

தை 21, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சப்தமி. சந்திராஷ்டமம் : உத்திரம், ஹ‌ஸ்தம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : அண்ணாத்துரை நினைவு நாள், ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham