இன்று ஆவணி 5, ஹேவிளம்பி வருடம்.

கிறிஸ்தவ‌ பண்டிகைகள் 2016

ஜனவரி January

1

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு : ஜனவரி 1, வெள்ளி

பெப்ரவரி February

2

தேவமாதா பரிசுத்தரான‌ நாள் : பிப்ரவரி 2, செவ்வாய்

மார்ச் March

25 27

புனித‌ வெள்ளி : மார்ச் 25, வெள்ளி
ஈஸ்டர் பண்டிகை : மார்ச் 27, ஞாயிறு

செப்டம்பர் September

8

தேவமாதா பிறந்த‌ நாள் : செப்டம்பர் 8, வியாழக்கிழமை.

டிசம்பர் December

242531

கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் : டிசம்பர் 24, சனி
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை: டிசம்பர் 25, ஞாயிறு
நியூ இயர் ஈவ் : டிசம்பர் 31, சனி

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
31
1
2
3
4
5
 
 

01

ஆடி 16
 

02

ஆடி 17
 

03

ஆடி 18
 

04

ஆடி 19
 

05

ஆடி 20
 
6
7
8
9
10
11
12

06

ஆடி 21
 

07

ஆடி 22
 

08

ஆடி 23
 

09

ஆடி 24
 

10

ஆடி 25
 

11

ஆடி 26
 

12

ஆடி 27
 
13
14
15
16
17
18
19

13

ஆடி 28
 

14

ஆடி 29
 

15

ஆடி 30
 

16

ஆடி 31
 

17

ஆவணி 1
 

18

ஆவணி 2
 

19

ஆவணி 3
 
20
21
22
23
24
25
26

20

ஆவணி 4
 

21

ஆவணி 5
 

22

ஆவணி 6
 

23

ஆவணி 7
 

24

ஆவணி 8
 

25

ஆவணி 9
 

26

ஆவணி 10
 
27
28
29
30
31
1
2

27

ஆவணி 11
 

28

ஆவணி 12
 

29

ஆவணி 13
 

30

ஆவணி 14
 

31

ஆவணி 15