இன்று ஆடி 6, ஹேவிளம்பி வருடம்.

Aswini

அஸ்வினி (அ) அசுபதி நட்சத்திரத்திற்கான‌ ச்ந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். அஸ்வினி / அசுபதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான‌ இவ்வருட சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள்.